péntek, 07 november 2014 06:40

Szigorúbb jogi, társadalmi elvárások a képviselők felé.

Rate this item
(0 votes)

A most megválasztott képviselők először kötelesek igazolni azt, hogy nincsenek köztartozásaik.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 38. § (4) bekezdése szerint: „Az önkormányzati képviselő megválasztásától számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.”

Az adatszolgáltatást következmény nélkül nem lehet kikerülni, hiszen a törvény azt is kimondja, hogy méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akinek az állammal, önkormányzattal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül - részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően - nem rendezi.

Az adatszolgáltatási kötelezettségről a megválasztott képviselők az alakuló ülésen tájékoztatást kaptak, mint ahogyan arról is, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüknek is eleget kell tenni a harminc napos határidőig. Ennek hiányában az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja.

Read 7946 times
porn