×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 682

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 683

Megerősítést nyert az a hír, miszerint a magukat civileknek mondó egyébként álcivil formáció nem készített programot a választások előtt.

Úgy kezdődött meg aláírásgyűjtésük, hogy ezt az űrt a lakosokkal akarták pótoltatni. Ezért egy szórólapon megkérdezték tőlük, ugyan már mit akarnak. Az álcivilek részéről egy magát megnevezni nem akaró tag szerkesztőségünk kérdésére elmondta, nem kaptak a lakosságtól választ egyetlen kérdésükre sem.

Ez pedig természetes, hiszen a választók közvetlenül a választások előtt nem botladozást, pozícióharcot, programnélküliséget várnak azoktól, akiket vezetőiknek akarnak felkérni.

A mentő lehetőséget a Demokratikus Koalíció biztosította. Képviselőjük a DK országos önkormányzati "konzervprogamját" kissé "tárnokiasította" és ez lett a programjuk. Cserébe az ejtőernyős helyet kapott a szivárványszínű csapatban. 

Miért nem lepődünk meg? Hát csak.

Szerkesztőségünk sok információt kapott arról, miért jelölik vezetőjüknek az álcivilek a Lenin Tsz brigadérosaként induló, a Sasad Tsz megszűntetésében tevékenykedő, végül a Bankár Kft-nél landoló  MSZMP-s Tsz kádert.  Emberük  bizonyíthatóan részese volt a Sasad Tsz felszámolása körüli földügyeknek. Több olyan tárnoki ember is megkeresett bennünket, akik azzal az emberrel kötöttek különböző ingatlan ügyleteket, de ma már bánják, mint a kutya, amelyik hetet kölykedzett. 

Na de ez csak a jéghegy csúcsa.

A Sasad földügyekkel kapcsolatban már biztos, hogy a föld kárpótlások során olyan területeket is átjátszottak magánkézbe – az úgynevezett „nullás” értékű területeket – melyek jogosan Tárnok Nagyközség Önkormányzatát illették volna, több hektárnyi ilyen területet azonosítottak már be. Több olyan ügy is napvilágra került, amikor magánemberekhez kerültek furcsa ügyletek után állami, önkormányzati területek., illetve amikor az önkormányzatot akarták számára előnytelen vásárlásokba „behúzni”.

A  „Sasad féle”  lakópark ügye azonban a legsúlyosabb ügyek közé tartozik.

Közöltük már az erről szóló írásunkat, most újra olvashatják!

Ami viszont megdöbbentő: mit gondolnak, a Sasad, pontosabban akkor már Skoglund Holding részéről ki volt akkor a fő kapcsolattartó a volt önkormányzati vezetéssel, ki volt a cég kereskedelmi igazgatója? Bizony a mi kedves álcivil polgármesterjelölt elvtársunk.

Na és ki volt akkor az önkormányzatnál az ügy szempontjából szakmailag legfontosabb, Településfejlesztési Környezetvédelmi Bizottság elnöke? Bizony, a kedves  álcivil Bánovics doktorunk. Az óriási lakópark egyik megálmodója és támogatója.

Na, ezek pedig most egymásra találtak. A kiszivárogtatott információk alapján a politikai alku egyik tárgya ennek a földbiznisznek a realizálása, az előnytelen szerződés ráerőltetése Tárnokra.

Ezen információk fényében olvassák összefoglalónkat erről a tragikus történetről!

Cikksorozatunkban néhány olyan fajsúlyos ügyet dolgozunk fel, melyek üzenetükben, hatásaikban mai munkánkat is befolyásolják. Előző cikkünkben azt mutattuk be, hogyan tűnt el elődeink munkájával nyomtalanul 75 millió forint.  A cikk végén világossá vált, hogy az egész történet egy önkormányzati eszközökkel kibogozhatatlan, gyanús, még a 2000-ben(!) született jogi szakvélemények alapján is büntetőjogi felelősséget megalapozó ügy volt, ami három önkormányzati ciklust érintve egészen annak felderítéséig, 2007-ig húzódott. Tíz éven keresztül mismásolták el az ügyet, ami végül jogilag megoldva azt, de a jelenlegi önkormányzatnak okozott tízmilliós veszteséget.

Pedig minden bizonnyal lehetett, sőt kellett volna rendet tenni a kérdésben. Különösen azért, mert az akkori polgármesternek és képviselőtársának, aki egy ideig vezetője volt az utód Kft-nek illetve vezette a Településfejlesztési Bizottságot is 2000 környékén, ez kötelességük lett volna. Miért nem tették? Sokféle gondolat fogalmazódott meg az ügy feltárásakor.

Következő ügyünk főszereplői is álciviljeink.

A tárnoki „Sukoró-ügy”.

Hivatalosan is befejeződött az Ötház-pusztai volt szeméttelep rekultivációja. Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) környezetvédelmi programjának fontos része zárult ezzel a beruházással. A munkálatokról sok tudósítást olvashattak, településünk életének legnagyobb – 100 milliós értékű – környezetvédelmi munkája fejeződött be a területen. Ráadásul egy ekkora értékű, más célra hasznosítható területe keletkezett Tárnoknak. Nagyon jó hír ez Tárnoknak, mert a szeméttelep és az Öreg-hegy érintett részének esetében évtizedes gondokat orvosoltunk.

Ezeket olvasva elsőre talán érthetetlen az írás címe, de nemsokára kiderül miért. A történet ugyanis több mint a szeméttelep kérdése. Ez a pillanat ugyanis újra előhozta Tárnok történetének legszégyenletesebb ingatlanüzletét, amire valóban illik a tárnoki „Sukoró-ügy” név. Az ügy hátterében Tárnoknak évtizedes távlatokban, százmilliós károkat okozó döntések, a településünkkel szemben bűnöket elkövető emberek és szándékok állnak. Az ügy részleteit megismerve háromféle vélemény fogalmazódik meg: mérhetetlen hozzá nem értés és felelőtlenség a településfejlesztésben, súlyos korrupció, vagy mindkettő keveréke. Ismerjük meg a tényeket és utána döntsék el önök, mi történhetett.

A történet komoly károkozással kezdődött 

Tárnok egyik legnagyobb, több évtizedes környezetvédelmi terhét jelentette a volt szeméttelep helyzete. Ez a volt Sasad Tsz tulajdonában lévő homokbánya területe, a tárnoki térképeken az Öreg-hegytől balra, Ötház-puszta területén lévő, majdnem hét hektáros terület, ahová a 2006-előtti önkormányzatok engedélyével Érd hosszú éveken keresztül kommunális hulladékot szállított.

Ezt a meggondolatlan és veszélyes döntést pedig egy további veszélyes és meggondolatlan döntéssel 2001-ben csak tetézték az akkori polgármester, dr Gergely István és az akkori Településfejlesztési Bizottság elnöke, dr Bánovics István, amikor döntéseik nyomán úgy vették át önkormányzatunk részére a terület tulajdonjogát, hogy egyszerűen nem törődtek a várható rekultivációs költségekkel.

Nem törődtek azzal sem, milyen óriási környezeti tehertétel megoldása került hirtelen Tárnokra. Nemtörődömségükben pedig következetesek voltak, 2006-ig egyszerűen nem foglalkoztak sem a problémákkal, még csak tervek, elképzelések szintjén sem.

Az óriás csontváz: 2007-ben kiderült, minden gond és felelősség Tárnok nyakába szakadt

2007-ben szembesült az önkormányzat ezzel a gonddal. Az nyilvánvaló volt, hogy a terület nem maradhat gondozatlan, az folyamatos veszélyforrás Tárnoknak. Az is egyértelművé vált, hogy a teljes rendbetételre pénzünk nincs, és a terület addigi használójának, Érdnek sem lesz belátható időn belül. A szerződés megkötői, aláírói pedig csak a kezüket tudták széttárni.

A Tárnoknak előnytelen szerződésben foglaltak szerint az is járhatatlannak bizonyult, hogy az eredeti tulajdonost kérjék fel erre a munkára, maradt az egyetlen út, más megoldást keresni.  2010-ben nyílt lehetőség arra, hogy pályázati forrásból valósíthassuk meg ezt a beruházást, április hónapban Képviselő Testületünk döntött arról, hogy a Tárnok Nagyközség területén (063/7-8 hrsz.) található hulladéklerakó telep környezetvédelmi felülvizsgálatának és rekultivációs tervének, valamint a pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági Tanulmánynak az elkészítését támogatja, és biztosítja annak anyagi fedezetét.

A pályázat sikeres volt, majdnem 100 millió forintot nyertünk a terület rendbetételére.

Egy „üzlet” aminek a rendőrségen kellett volna folytatódnia – avagy a tárnoki „Sukoró-ügy”

De volt az ügy illetve az évek folyamán néhány pillanat, amikor más elképzelések is előtérbe kerültek. Az ugyanis minden szemlélő szakértő, jogász számára egyértelmű volt, hogy a nyélbeütött tulajdoncsere hihetetlenül előnytelen Tárnoknak.

A másik fél, az akkori Sasad Tsz egy 50 hektáros, több milliárd forintos értékű fejlesztési területhez jutott, ahová előző képviselőink háromszáz lakóház megvalósításához készíttettek érvényes szabályozási tervet.

Ezért cserébe azonnal Tárnok nyakába szakadt az addigi Sasad tulajdonban lévő, a településen szétszórtan elhelyezkedő 40 hektárnyi tájvédelmi terület gondozása. Ez addig a tsz kötelessége volt, ettől kezdve pedig folyamatos költséget jelentett az önkormányzatnak. Ezt Gergely István volt polgármester egy 2007 februári internetes nyilatkozatában beismerte: Igaz, hogy pénzbe kerül a fenntartása, hiszen a rétet, a fákat, a tavat ápolni, őrizni kell, sőt további fejlesztésre szorul a terület.!. A tájvédelmi területek gazdasági fejlesztése lehetetlen egy környezetéért felelős önkormányzatnak.

Tehát a milliárdos értékűvé vált beépíthető területtel szemben gyakorlatilag forgalom képtelenek.

Azokkal a területekkel az előző tulajdonos se tudott volna soha mást tenni, mint településünk örömére saját költségén fenntartani természeti állapotát. A szerződés megkötése óta csak hulladékmentesítés címén az önkormányzat  már több tízmillió forintot költött ezekre a területekre!

A Horgásztó is önkormányzati fennhatóság alá került, amit gyorsan egy egyesület kezelésébe adtak, a vezetőségbe pedig embereiket ültették. 2006-ban a választások előtt pedig további tíz évre szerződtek. A tulajdonba kerülés óta önkormányzatunknak egyetlen fillér bevétele sem keletkezett, viszont amíg elődeink tehették, az önkormányzat költségén, az önkormányzat település ellátó szolgálata is gondozta folyamatosan a tópartot.

Tárnok nyakába szakadt továbbá egy százmilliós értékű rekultivációs kötelezettség annak ellenére, hogy a jegyzőkönyvek szerint a döntés előtt a Műszaki Iroda egyértelműen javasolta, hogy az átvétel előtt a 10 hektáros területen Érd Város Önkormányzatával a rekultivációt végeztesse el, tekintettel arra, hogy Érd és a Sasad között 1985-ben a terület használatának szerződésében ez a kitétel szerepel!

A szerződést pedig megkapták, a döntés meghozatala előtt elolvasták, mint ahogyan azt az érdi nyilatkozatot is, amiben 2001. május 15-én Érd város képviselője újra megerősítette a kötelezettség tényét.

Olyan javaslat is született, ami egyértelműen kimondta, hogy csak akkor lehet a szeméttelep tulajdonjogát átvenni, ha annak rekultivációját a Sasad Rt. és az akkori érdi városvezetés saját költségén elvégezteti!

De mindezeket figyelmen kívül hagyva és a településsel szemben bűnt elkövetve ezeket egyszerűen nem érvényesíttették!

 

A Gergely – Bánovics terv: Lakóparkokat Tárnokra! Azért amit ezek meg akartak csinálni, az bűn Tárnokkal szemben! Íme a látványterv a területről.

További időzített bombaként szakadt Tárnok nyakába az előző polgármester és az akkori Településfejlesztési Bizottság elnöke által megálmodott lakópark több mint ezer lakosának majdani ellátása kötelező önkormányzati szolgáltatásokkal.

(Ez utóbbival kapcsolatban is tett 2007 elején beismerő vallomást a volt polgármester, akkor nekünk címezve némi cinikus felhanggal:

- Igaza van, a kertváros megszületése mintegy 1000 fővel növelheti Tárnok lakosságának számát. Természetes migrációs folyamat zajlik le az egész világon, nemcsak nálunk A lakosok a zsúfolt városokból kertvárosokba, élhetőbb körülmények közé, az agglomerációba költöznek.

Önök sem Tárnokon születtek… „) 

Hogyan is „dalolt” ez a kórus abban az időben, amikor négyszáz lakást álmodtak Tárnok zöld szívébe? „Csendes kis falucska Tárnok, a világ közepén……”  ezt a dalocskát mi a tárnoki himnuszként tiszteljük.

A haszonszerzésért se az itt lakók, se a környezetvédelem nem számított – ipari területet kialakítását engedélyezték az Öreg-hegy lábához!

De vajon mit tiszteltek benne a lakóparkot akaró elődök? Szégyen rájuk nézve az egész történet! Ráadásul az eddig felsoroltakon kívül is hoztak megdöbbentő döntéseket.

Eldöntötték azt, hogy a Berki szomszédságában lévő Malom árok és a Kopolya utca közötti 12 hektáros, csodálatos tájvédelmi területet is belterületbe fogják vonni, leveszik róla a védettséget, és a későbbiekben a befektetők lakóparkot építhetnek majd!

Ami pedig további kirívó bűn a településsel szemben, hogy a Sasad kérésére az Öreg hegyen levették egy 12 hektáros területről a helyi védettséget!

Belterületbe még nem vonták, de már itt is befektetői elképzelések születtek, lakóparkról, szállodáról, a terület teljes beépítéséről a nagy természet-és tájvédő szerepben tetszelgő, de közben településfejlesztési bűnöket elkövető volt vezetőktől.

Nem hogy megőrizték volna a védett területeket, még más számára haszonszerzés céljából feloldották a védettséget!

De még ez sem minden.

Megállapodtak abban is, hogy az Öreg-hegy alatt, a Sóskúti út túloldalára, a Berki úttól egészen az Üdülőtelepig olyan területet alakítanak ki, ami ipari-, termelő- logisztikai tevékenységek végzését teszi lehetővé. Ez a területterv is jól látható az elkészült látványterveken. (a fenti képen balra: ipari épületek az Öreg-hegy lábánál!)

Történt azért két, nyelvtanilag fogalmazva üzleti ellentételezés is. Szerződésben rögzítették, hogy a Sasad elad az önkormányzatnak (!) két lakótelket a tervezett lakópark mellett,, aminek majd később valahogyan (ez nem valami vicc, a szerződésben nem határozták meg ennek feltételeit) a finanszírozását biztosítja.

De annak intézményi területnek kell lennie, ahol az önkormányzatnak kellett volna százmilliós költségen óvodát vagy egyéb intézményt építeni az odatelepülő lakók ellátására.

Megállapodtak egy majdani településfejlesztési hozzájárulási mértékben is, minden kialakított telek után négyzetméterenként 0,4 eurót jelentett, de ma sem lehet eldönteni ez vicc volt-e avagy fenyegetés, mert az összeg talán arra sem lett volna elég, hogy a terület közvilágítási számláját fedezze.

Megállapodtak abban is, hogy a Sasad az egész területet közművesíti, az időközben felszínre került információk és dokumentumok szerint viszont ennek csatornázási részét fű alatt a majdani nagy Uniós csatornaprojekt keretében akarták megoldani a település és a lakosság költségére. Az akkori vezetés el is indította az ügyet, a terület csatornázási terve „bekerült” a nagyprojekt tervezésébe és önkormányzati költségen el is készítették.

Ilyen „üzletekért” ma börtön jár!

Ilyen „üzletekért” pedig ma börtönben ülnek politikusok. Annyira nyilvánvaló az üzlet előnytelensége Tárnoknak, annyira nyilvánvaló a direkt politikusi befolyásolás, és annyira korrupciógyanús az üzlet, hogy akár így, akár úgy, de rendőrségen kellett volna folytatódnia az ügynek.

Voltak hangok, melyek ezt a lépést szorgalmazták.De ezek csak jogi lehetőségek lettek volna a felelősség megállapítására, viszont semmit nem használtak volna Tárnoknak, az embereknek, per, harag született volna belőle, ami pedig sehová sem visz, különösen pedig nem eredményezett volna semmiféle megoldást az embereknek, például nem lenne most rekultivált szeméttelepünk.

Szóval miért is tetemrehívás lett az írás címe?

Csak azért, mert abban a „szerencsében” volt részünk, hogy az ügyért legfőképpen felelős emberek képviselők lettek. dr. Gergely István és az ügy szempontjából szakmailag legfontosabb, Településfejlesztési – és még kimondani is szégyen – Környezetvédelmi Bizottság elnöke volt  dr Bánovics István is, aki támogatta ezeket a vad elképzeléseket.

Sunyitás, elhallgatás a választók előtt.

Ezekről a dolgokról pedig mélyen hallgattak, és hallgatnak ma is az emberek előtt. Persze, hiszen ki választana meg olyan helyi csibészt, aki 300 lakásos lakóparkot akart, majd rendezési terv szintjén engedélyezett is 2001-ben a Horgásztó mellé?

Ezt úgy hívják, hogy településfejlesztési bűn!

Ki hinne az álcivilek új kórusának, ami szerint aktívan vesznek részt Tárnok környezet- és tájvédelmében, ki hinne nekik, amikor tagjaik között ma négyen is érintettek, négyen is felelniük kellene a Tárnok életét, környezet-és tájvédelmét érintő példátlanul tragikus, környezet –és lakosságellenes döntéseik meghozataláért?

Ráadásul a cinizmus sem idegen tőlük.

2011 tavaszán dr Gergely István  a tervezett lakóparkkal kapcsolatos horgászegyesületi aggodalmakra így felelt: - Nem olyan nagy probléma az a területfejlesztés a Horgásztónak!

Érdemes megnézni a látványterveket – ahol a nagy álmodók már négyszáz lakást terveztek -, és elgondolni, mit okozhatott volna a Horgásztónak – és természetesen Berkinek, Üdülőtelepnek, az Öreg-hegynek - a szomszédságában megjelenő ezer ember, az ipari területek hatásai, amit megálmodott Tárnoknak dr Gergely István,dr Bánovics István és még további két álcivil társuk.

Az előző kampány kezdetekor pedig mivel állt ki a lakosság elé Gergely úr, amikor a Sasad ügy vizsgálatának kezdetén olcsó kampányfogásként azzal riogatták a választókat, hogy eladásra kerül a Horgásztó?

Nem szabad értékeinket anyagi érdekekre hivatkozva tönkretenni.Ne felejtsük el azt sem, a természetben nincs újrakezdési gomb, annak eredeti állapotát senki visszaállítani nem tudja.”

Akkor még nem volt előttünk sem teljesen világos, mekkora cinizmust rejt ez az álcivil retorika.

A tettesek csak hallgatnak, de ha kell, a képmutatást választják.

De a felelősök döntéseikkel elszámolni nem akarnak, a probléma megoldása álcivil szervezetüknek nem téma.

A tettesek az ügyről ma csak hallgatnak, legfeljebb a kezüket tárják szét. Mintha semmi közük nem lenne a dologhoz. Pedig lesz még dolguk az üggyel, a felelősségükkel.

Tetemrehívásra pedig azért van szükség, mert a tetteseknek hamis civil köntösben, újra településvezetői ambícióik támadtak. Hirtelen környezetvédőkké, zöldekké, függetlenekké vedlenek, és elkezdenek területfejlesztési tanácsokat osztogatni. Még elképzelni is rossz, mi történne Tárnokkal, ha a két régi szerződéskötő fél újra egymásra találna.

 

(szerkesztőségünk megjegyzése: most már kiegészülve az üzlet másik felének képviselőjével, polgármester jelöltjükkel!

Így politizálnak az álcivilek.

Szerkesztőség

(Szerkesztőségünk továbbra is vár minden információt a Sasad földügyekkel kapcsolatban.)

Az információkat most ellenőrizzük, amint minden adat a helyére kerül, közöljük azokat. Egy dolog már biztosnak látszik, hatalmas földbizniszt akarnak megcsinálni Tárnok lakosságának rovására. Újra éled a tárnoki álcivil lakópark ügy!

A helyi választási tülekedésben a balliberális álcivilek körül érdekes adatok keringenek. Minden kedves érdeklődő ember figyelmébe ajánljuk az alábbi cégeket.

A hivatalos cégkeresőkben, céginformációs szolgáltatásokban hozzáférhető adatok alapján az alábbi cégek tulajdonosai , ügyvezetői között ismerős nevekre bukkanhatunk. Sajnos a cégek nem éppen arról híresültek el, hogy lelkesen támogatnák a nemzetgazdaságot. Hogy finoman szóljunk.

Biztos Forrás Kft., Minden6ó Kft., Almighhty Kft., Rainbow Kft., Colorveb Kft., Cyber Space Kft., Diamond Broders Kft., Eurofresh Kft.

Ha valakinek nagyobb hozzáértése és hozzáférése van, érdekes dolgokra bukkanhat.

Tanulság: minden etikai és gazdasági hozzáállásról képet lehet kapni ezen emberek céges előéletéből. Ha ilyenek közül bárki közéleti szerepet akar, az közveszélyes a közéleti szerep tekintetében. Ez nem demokrácia kérdése, hanem tény.

szerkesztőség

 

 

Megerősítést nyert az a tény, hogy a kampány során a Nőszövetség által támogatott álcivil jelölt kampányát Tárnokon rendszeresen, a gyakorlatban segítette egy elítélt politikai bűnöző. 

Vannak számunkra különösen kedves emberek és vannak különösen kedves történetek. Az egyik ilyen kedves emberünk egy álcivil képviselő. Ciklusok óta küzd a problémával, legyen vagy ne legyen képviselő. De 2010-ben elege lett. Szépen kinyilatkoztatta a nyilvánosság előtt: ha ezek (értsd alatta az OTVSZ-t) újra nyernek, ő bizony többet nem lesz képviselő, még Tárnokról is elmegy. Na, hát az utóbbi ígéretét nem teljesítette. Ha stílusosak akarunk lenni, azt mondanánk: jó álcivil szokás szerint nemet mondott az ígéretére. Ők ugyanis ebben jók. 

Na mindegy, ezen már túl vagyunk, most jön a következő ígérete. Azt, hogy erre mit mond, még nem tudni. Meglátjuk és természetesen megírjuk.

Olvasóink kérésére egyébként szerkesztés alatt van egy anyag, ami az 1990-es évek végétől napjainkig bemutatja, miféle bőrváltásokon mentek keresztül mai álciviljeink, hány féle név alatt, hányféle ideológiát összekavarva igyekeztek összekavarni a tárnoki embereket. Nyomon követtük, dokumentáltuk tevékenységüket, vagy éppen annak hiányát, és minden közéleti cselekedetüket, amikkel vastag és fekete betűkkel kerültek be Tárnok belpolitikai történetének könyvébe.

Közben egy friss hír nyomába eredünk. A szerkesztőségünkhöz érkezett levél és fotók alapján bizonyítva látszik az, hogy az augusztus 20-ai mosolyfaló rendezvényen aktív segítőként jelent meg egy MSZP-hez köthető politikai bűnöző. Az MSZP legfelsőbb köreihez köthető bűnözőt a hírek szerint hivatali befolyással üzérkedés miatt ítélték el. Letöltendő börtönbüntetést kapott, mert több millió forint kenőpénzt vett át a pártházban. A jelzések alapján ez az ember rendszeresen megfordult már a tárnoki rendezvényeken. Részben szervezője lehetett a botrányos esetnek is, amikor az álcivilek a Tárnokiak egyik legszentebb, legbensőségesebb helyi ünnepét a Krvatacskát politikai cirkusszá silányították. Emlékezetes, hogy arra a kora tavaszi rendezvényre nagy megbotránkozást okozva meghívták Bajnai Gordont és Dorosz Dávidot kampányolni.

A Bajnai vonal pedig ott válik érdekessé, amikor megerősítették, hogy a háttérből az Együtt 2014 is támogatja a tárnoki mosolyfalókat.

Az a hír viszont megerősítésre került, hogy a Nőszövetség kihátrált eddigi tárnoki támogatottja mögül. Az elmúlt hónapok vállalhatatlan, etikátlan és jogtalan tettei miatt ez a lépés logikus. Névleg ugyan még támogatják, de szervezetként már nem. Valószínűleg felmérték – különösen a még hátralévő, a nyilvánosság elé kerülő ügyek miatt – hogy a nyílt támogatás veszélyt jelent szervezetükre. A szervezet elnöke egyébként május végén Tárnokon járt, akkor kapott egyértelmű tájékoztatást egy komoly erkölcsi és jogi kérdéseket felvető ügyről.

Továbbra sem tudják gyűjteni az ajánlásokat a balcivilek, a legfrissebb hírek szerint már az a lehetőség is megfogalmazódott a pozíciókért veszekedő emberek között, hogy beállnak a mosolyfalók mögé. 

Alátámasztja a szervezeti bizonytalanságot az is, hogy új tárnoki politikai közösség is alakult a fű alatt, mert megelégelték a baloldali civilek tehetetlenségét. Tekintettel arra hogy a balcivilek még nem alkottak programot, ez a baloldali közösség megalkotta a sajátját. Szerkesztőségünkben a hat oldalas anyagot olvasva sok érdekes dologra bukkantunk. Most egyébként más dolgunk nincs, mint megvárni a balcivilek programját. Az abban esetleg fellelhető azonosságok egyértelmű bizonyítékot szolgáltathatnak arról, hogy baloldali pártokat képviselve civilnek látszódva politizálnak. Erről természetesen beszámolunk.

 

Szerkesztőség

 

Hiába kezdődhetett meg az ajánlások gyűjtése augusztus 25-én, a tárnoki balcivileknek ez még mindig nem sikerült. Több jelzés érkezett az okokkal kapcsolatban, de egy biztos, a választások előtti baloldali-liberális helyzetkép Tárnokon sem tiszta.

Ahogy az látható az országos politikában, úgy Tárnokon is személyi kérdésekről, veszekedésekről, a pozíciók megszerzéséről szól a baloldali-liberális politizálás. A baloldali recept már több választás óta ugyanaz: a politikai hovatartozás elfedésére civil szervezetként, „függetlenként” indulás. A tárnoki „civil”, „független” csapatokban most is minden volt MSZP-s vagy liberális párt katonái megtalálhatók, de éppen úgy a DK helyi támogatói, kiugrott vagy éppen leváltott politikai munkatársak és vezetők minden politikai oldalról.

A következő tárnoki ellenzéki ismérv már nyolc éve az, hogy a választások előtt némi politikai-gazdasági egyeztetés árán találnak néhány önjelöltet, a választási előkészületek nagyobb része a pozícióharcról szól.

Most tehát zajlik az álcivil oldalon a pozíciók osztogatása, keresik még a jelölteket is, éppen ezért még az ajánlások gyűjtését sem kezdhették el.

Az utcai tapasztalatok szerint eddig egy balliberális civil csoportosulás kezdte meg az ellenzéki ajánlásgyűjtést, egy polgármester-jelölttel és három vagy négy képviselő jelölttel. Eddig semmiféle programot nem mutattak be. Ahogy a programról nem tudni, úgy sem a nevekről, sem a számokról nem közöltek sehol semmit, de ennek is oka van. Nem akarják, hogy korán napvilágra kerüljön támadható, esetenként vállalhatatlan  személyük. A hírek szerint a csapat vezetője érdi lakosként akar itt okoskodni, de van közöttük további más településen lakó jelölt is.

A személyek bizonytalansága és titkossága pedig a balcivil oldalon is hasonló. Itt is arra játszanak, hogy minél később derüljön ki a jelöltek személye. A hírek szerint a balcivilek polgármester jelöltjének bemutatkozása után elemi erővel indult meg a tiltakozás a személye ellen. A volt MSZMP-s múlt, a Sasad MGTSZ vadprivatizációjában betöltött szerep, családi és egzisztenciális gondok, eddigi munkahelyein végzett szerepe, a volt cégek sorsa, a sok helyi ember sorsába való durva beavatkozás mind-mind kritikai elemként merült fel. Ha pedig a támogatók neve túl korán kiderül, túl sok felelősséget hárítanának rájuk a tárnoki emberek. Ezért inkább a hallgatás a taktika, program még ott sincs, most kérdezik a lakosokat arról, mit akarnak tőlük.

 

szerkesztőség

szerda, 27 augusztus 2014 05:55

Gyermekeket használnak fel a kampányban

Written by

A magát tárnoki nőpontnak és civileknek mondó szervezet szórólapján gyermekeket használ fel arra, hogy választói adatokat gyűjtsön. A Pedagógusok Szakszervezete országosan is tiltakozik a jelenség ellen.

Mára egyértelművé vált, hogy a tárnoki Baltás Sörözőben nem civil szervezet székhelye van, hanem egyértelműen politikai szervezet végez ott a választások idejére politikai munkát. Az elmúlt hetekben ugyan megpróbálták elhitetni, hogy civilek, mára viszont kiderült, baloldali és liberális pártok támogatásával végzik munkájukat, nagyon szoros MSZP kapcsolatokkal.

Mindezeken felül a kampányban gyermekeket használnak fel arra, hogy választói adatokhoz jussanak. Olyan „kedvezményes” akciót hirdettek gyerekeknek, amiben egy adatlapon pecséteket kell gyűjteni ahhoz, hogy nyereményekhez jussanak. Azonban három pecsét után az a feltétel szerepel a lapon, hogy csak akkor kaphatja meg a negyedik pecsétet és a nyereményt, ha a pártházukba elvisz egy felnőtt embert.

Szerkesztőségünk felkért egy szülőt, hogy tegye meg ezt. A pártházban rövid idő után azonnal önkormányzat ellenes kampány közepébe csöppent, adatait elkérték illetve a főszervező részére képviselő jelölti ajánlást kértek tőle. Egy újságnak látszó kampánylapot is kapott. Abban a Magyar Nőszövetség által támogatott, magát civilnek álcázó érdi lakos a helyi önkormányzatról terjeszt hazugságokat és rágalmakat. A hírek szerint már polgármester jelölti ajánlásokat is gyűjt.

A jelenséggel kapcsolatban a Pedagógusok Szakszervezete a napokban jelentetett meg egy közleményt, amiben erre a jelenségre is kitértek:

...A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) azt kéri, hogy a pártok az április 6-ai parlamenti választás kampánya során se direkt, se indirekt módon ne használják fel a  gyermekeket!

A szakszervezet levelében felhívja a figyelmet, hogy a retorikájában egyre durvulóbb kampány nem mutat jó példát a gyermekeknek. Ők semmilyen módon nem lehetnek eszközei a pártok egymással folytatott küzdelmének - mutatott rá a dokumentumban az érdekvédelmi tömörülés. ...(forrás: PSZ)

A tárnoki csoportosulást vezető, tisztességtelen kampányt folytató személlyel kapcsolatban szerkesztőségünk több bejelentést kapott. Ezek érintik a személy tisztességtelen gazdasági tevékenységétől kezdve, az önkormányzattal szembeni tisztességtelen gazdasági próbálkozásokon át egészen a magas MSZP körökhöz fűződő politikai bűnözői kapcsolatok meglétét is. A bejelentések ellenőrzése után ezekről is beszámolunk.

 

szerkesztőség

hétfő, 18 augusztus 2014 09:04

Program tolvaj

Written by

Választások jönnek, ez tagadhatatlan. Olyan ez, mint amikor a falevelek hullanak.  Jön az ősz.

Igyekezete szerint minden érdekelt fél megpróbálja megformálni magát, néhányan kapkodva, sietve, hiszen a választások előtt nem érdekelte őket a település. Most viszont nagyon.

Az egyik konjunktúra lovag új módszereket mutat meg nekünk, virtuálisan meglopja a közösséget. Augusztus 20-ra csábítja a maga nevében az embereket, a meghirdetett programok viszont másoké. Magánszemélyé, önkormányzaté, de ebből semmi nem derül ki a lapon.

Akik értik a történetet, kiakadtak, azt mondták, valamit tenni kell. De nem szabad. Csak el kell mondani mindenkinek, hogy egy tolvaj akar a közösségbe férkőzni, egy civilnek látszó tárgy, aki a magánemberek és a köz szellemi javait eltulajdonítja. A figyelmesebbek emlékeznek, ez már nem az első eset. Ennél többet nem szabad tenni, de ezt alaposan kell tenni. A tolvajokat ugyanis nem szeretik. Az emberi tapasztalat szerint pedig aki így kezdi közéleti szereplését, az így is folytatná.

 

péntek, 15 augusztus 2014 07:41

Elindult a kampány

Written by

Pontosabban néhány csoportosulás és személy esetében indult el hirtelen, azzal a jól bevált recepttel, amivel néhányan minden alkalommal cirkuszt csinálnak a demokrácia egyik legfontosabb jogintézményéből.

Valami ősi ösztöntől vezérelve minden választáson előkerülnek azok az emberek, akik ezekben az időszakokban úgy gondolják, itt az idő megmutatni, mennyire képesek vezetni – esetünkben például – egy tízezer fős települést.

Természetesen a kép nem ilyen egyszerű, a választások kiírásakor mélyálomból ébredő önjelölteknek más céljaik is vannak, másképpen elképzelhetetlen lenne a történet. Hiszen pusztán attól, hogy egy vállalatnál minősített hegesztőt keresnek, nem riad föl nyugalmából a zöldséges vagy éppen a sofőr, gondolván egy nagyot, hogy itt az alkalom hegeszteni, mi az nekem.  A politika azonban megfoghatatlanabb tudomány a hegesztésnél, munka, szakma az is, csak más a természete. A politikai szerencselovagok pedig ilyenkor elemükben érzik magukat, a semmittevéssel töltött évek energiáit felhasználva most azután megmutatják…

De újra és újra ugyan abban a nyomban lépdelnek. A politizáláshoz ugyanis elengedhetetlen az elfogadottság, ahhoz pedig az ismertségen keresztül visz az út, az viszont nehezen járható be, nehezen szerezhető meg néhány hét alatt. De semmi baj, jön a bulvárpolitizálás, a hibakereső, személyeskedő, kicsit hazudozó, kicsit rágalmazó, zavarkeltő stílus, minden szerencselovag, valódi ismertetője. Ebben nálunk hagyományosan az álcivilek jeleskednek, azok, akik valódi politikai céljaikat civil köntösbe bújtatják. Problémákat keresnek, ha pedig nincs, akkor gyártanak.

No, ha elkezdődött ismét, akkor jó, természetesen nem hagyható szó nélkül minden csibészség. Már csak a történeti hűség kedvéért sem. Ezért azután a felröppenő-felröppentett csalfaságokra megfelelő szakmai-politikai válaszokat adunk, mindig annak mértékében, amennyire önjelöltjeink feszegetik a demokrácia ilyenkor kissé rugalmasabbá váló korlátait.

Ötleteiket, javaslataikat, információikat továbbra is szívesen fogadjuk.

OTVSZ szerkesztőség

hétfő, 04 augusztus 2014 14:05

Klemné Zabó Ágnes – Önéletrajz

Written by

36 éves vagyok, Budapesten születtem. Büszke nagycsaládosként férjemmel és 3 gyermekünkkel 13 éve élünk Tárnokon. Soha egyetlen percre sem bántuk meg, hogy itt raktunk fészket.

Közgazdászként diplomáztam, ezt a végzettségemet az elmúlt 4 évben önkormányzati képviselőként  a Pénzügyi Bizottságban kamatoztattam. Napi szinten sportolok, a Tárnoksprint Egyesület elnökeként évek óta szervezem a Tárnoki Tófutást és Sportnapot. A térség futónagykövete vagyok, ily módon összefogom a környék amatőr futóit.

A képviselőtestület Sportbizottságának tagjaként szívügyem volt a civil szervezetek és egyesületek munkájának támogatása. A következő önkormányzati ciklusban a szívemhez igen közelálló Ifjúsági Park megvalósulásáért szeretnék dolgozni, hogy a fiatalok és a kicsit idősebbek is kreatívan és egészségesen tudják helyben szabadidejüket eltölteni. Továbbra is részt kívánok venni a Pénzügyi Bizottság munkájában is, mert a település jövője szempontjából elsőrendű fontosságú a stabil pénzügyi háttér. Közgazdászként ehhez szívesen nyújtok segédkezet.

 

Tisztelettel: Klemné Zabó Ágnes

 

 

1. oldal / 2
porn