×

Figyelmeztetés

JUser: :_load: Nem tölthető be a következő azonosítószámú felhasználó: 683

hétfő, 21 július 2014 09:28

Hegedűs Márta – Önéletrajz

Written by

1967. január 16-án, Budapesten a XI. kerületben születtem. Három fiam van, László, Ádám és Gábor. Az általános iskola után szülői tanácsra Ruhaipari szakképzettséget szereztem. Tanulmányaim befejezését követően (1984) szinte azonnal dolgozni kezdtem, a FEDOSZ Ipari Szövetkezetnél. A lehetőség adott volt, mivel ösztöndíjas tanulóként a gyakorlati heteket már itt töltöttem. Első munkahelyem volt, ahol fél évet ültem a varrógép mögött, majd adódott egy lehetőség, hogy a szabászaton rövid időszakra besegítsek. Szerencsére ebből hosszabb idő lett (14 év), ahol tapasztalt kollégák mellet megtanultam a munkát becsülni és szeretni. Fájó szívvel vettem tudomásul a Szövetkezet megszűnését, és bizonytalan voltam a jövőt illetően. Végül a jogutód Kft.-nél folytattam tovább a munkámat. A könnyűipar helyzete azonban egyre nehezebb lett, viszonylag rövid életűek voltak a cégek, a piac folyamatosan szűkült, kevés lehetőség maradt, ezért váltásra kényszerültem. Húsz évet dolgoztam szabászként, szerettem a munkámat, de ekkor már Tárnokon laktunk és a bejárás, család, munka már nehezen volt összeegyeztethető. 2007 májusában a cég ahol dolgoztam megszűnt, szabászati munka egyre kevesebb lett, így rövid időre kénytelen voltam megtapasztalni a munkahely nélküli életet.

2007 novemberétől az ÉTV Kft.-nél (Érd és Térsége Víziközmű Kft.) dolgozom vízmérő leolvasóként, és lehetőségem adódott, hogy pótoljam, amit szabászként nem tehettem meg. Beiratkoztam esti gimnáziumba, ahol a munka és család mellett az érettségi bizonyítvány megszerzése volt a célom. 2011-ben kitűzött célomat elérve a gimnáziumi tanulmányaimat befejeztem és megszereztem az érettségi bizonyítványt.

A településre 2000-ben figyeltünk fel, mivel nagyon kedves barátaink ide költöztek, és őket néha meglátogatva erősödött bennem, hogy itt el tudnám képzelni a további életünket. 2004-ben a tervekből, vágyakból valóság lett, és családommal, Budapest VII. kerületéből Tárnokra költöztem. Lakókörnyezetem problémájával hamar szembesültem, így az önkormányzathoz fordultam a megoldás érdekében. Változás alig történt, arra azonban jó volt, hogy elindítson azon az úton, hogy tegyek valamit a problémák feltárása, megoldása érdekében. Lakossági tájékoztatókra jártam, igyekeztem megismerni Tárnok múltját és jelenét. A rendszerváltás óta foglalkoztat a politika, és ez az érdeklődés azóta is megvan bennem, mert hiszem, hogy az aktuális politika befolyásolja az életünket.

A helyi FIDESZ szervezetet 2004 év vége felé kerestem meg, majd 2005-ben felvételemet kértem a tagság közé. Valamennyi társadalmi megmozdulásban részt vettem (virágültetés, ruhaosztás, adományok, ajándékcsomagok szétosztása), aktív segítője vagyok a BENTA-KÖR Egyesület rendezvényeinek. 2006-os önkormányzati választáson segítettem a jelöltjeink sikeres megválasztásáért folyó munkát. 2007. január óta az Otthon Tárnokon újság szerkesztését végzem. Nyári tábor indításában is részt vállaltam (2007-ben öt hét volt).  BENTA-KÖR Egyesület tagjaként 2010 óta táborvezetőként szervezem a nyári két hetes tábort, amely évről évre sikeresebb.

2010-es önkormányzati választáson bizalmat kaptam a választoktól, és önkormányzati képviselőnek megválasztottak. A képviselő testület az Oktatási, Egészségügyi, Szociális és Közművelődési Bizottság elnökévé választott. Tagja vagyok a Sportbizottságnak és a Közbeszerzési Bizottságnak. A Családsegítő Szolgálattal sikeresen dolgozik együtt az általam vezetett bizottság, és a közös szervezésű eseményeken egymás munkáját segítve veszünk részt.

Az elmúlt évek alatt képviselői eskümet szem előtt tartva végeztem a munkámat, és vállalt feladataimat. Ismét megtisztelőnek érzem a felkérést, hogy képviselőjelöltként induljak a 2014-es önkormányzati választáson, hiszen munkában, feladatban, célokban nincs hiány. Továbbra is hiszem, hogy létezik tiszta, egyenes, korrupciótól mentes politika. Célom segíteni jelölt társaim munkáját, és egy csapatként összefogva tenni Tárnok fejlődéséért. Eddigi bizalmukat megköszönve most ismét támogatásukat kérném ahhoz, hogy a megkezdett utat folytatni tudjam. Minden tudásommal és igyekezetemmel azon leszek, hogy ezt a bizalmat megszolgáljam.

 

Tisztelettel: Hegedűs Márta

hétfő, 21 július 2014 09:10

Radics Ernő – Önéletrajz

Written by

1952-ben születtem, Budapesten. Első házasságomban élek 42 éve Tárnokon. Öt szakmai képzést végeztem el, amelyekről bizonyítványt szereztem. Az első műszaki végzettségem a szerszámkészítői szakma. A gépipar területén közel tíz évet töltöttem el több vállalatnál. Ezt követően a családi tradíciókat követve végeztem el a vendéglátó eladói, majd a szakács, cukrász és végül az üzletvezetői képzést. 1977-től 1989-ig az Áfész két vendéglátó egységét vezettem, majd 1990-től egyéni vállalkozóként, majd Kft. ügyvezetőként saját tulajdonú vállalkozásaimat irányítottam. A vendéglátásban eltöltött évek alatt számtalan ember ismert meg és alakult ki bennük a kitüntető bizalom irányomban. A kialakult bizalmat igazolja, hogy 1985-ben jelölést kaptam a tanácstagságra a lakosság részéről a politika jelöltjével szemben, amelyet meg is nyertem.

1988 októberében léptem be először pártba, amely a Független Kisgazda Párt volt. Részt vettem az 1989-ben Tárnokon alakult pártközi tanács munkájában, amely szerveződés vállalta az első önkormányzat működőképességének, költségvetésének pozitív sávban tartását, valamint azt, hogy a régi település vezetői tisztességesen, emelt fővel vonulhassanak vissza a közéletből. Ezt a vállalását a szervezet teljesítette is. Így indult el politikai és közéleti szerepem Tárnokon. Az első ciklusban képviselőségemhez három szavazat hiányzott. A jobboldali elkötelezettségem és a rám leadott szavazatok azonban arra köteleztek, hogy a négy év alatt megtartott képviselő testületi ülések mindegyikén részt vegyek.

1990-ben megválasztottak az FKGP Pest Megyei szervezet vezetőségi tagjának, majd 1992-ben megyei alelnöknek, valamint az Országos Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjának. Ezeket a választott tisztségeket és a tagság bizalmát, tíz éven át sikerült megőriznem.

1994-ben a lakosság megválasztott a kárpótlást lebonyolító Földrendező Bizottsági tagnak, de ezt megelőzően kilenc telt házas előadást tartottam a Művelődési Házban a Kárpótlási Törvény ismertetéséről. A négy kárpótlási árverésből hármat én egyeztettem le, amelynek időtartama reggel nyolc órától, másnap hajnalig tartott. Az elvégzett munkáról, amelyet segítőimmel végeztünk el, oktató film készült a Szent István Egyetem részére. A nevemre egyetlen négyzetméter sem lett bejegyezve a kárpótlási területből (ami ma a nevemen szerepel azt később készpénzért vásároltam).

1994-ben az októberi választáson, Tárnokon képviselőnek választottak és a képviselő testület alpolgármesternek. 1998-ban szintén megkaptam a bizalmat a tárnoki választóktól és a képviselő testületben a Gazdasági bizottságot vezettem. Az FKGP színeiben a Pest Megye Közgyűlésének tagjai közé választott Pest Megye választóinak többsége. A Közgyűlésben az FKGP tagjai, frakció vezetőnek szavaztak meg. A Közgyűlés a Mezőgazdasági Bizottság alelnökévé választott. Ebben a ciklusban külön feladatként az ARGE Duna menti Tartományok Pest Megyei küldöttségének vezetésére kaptam megbízást, valamint a Pest Megyei Munkaügyi Tanácsba delegált a Közgyűlés. Ez a négy év nyitotta ki számomra az Európai országok kapuit és jártam be tanulmány utakon, szinte egész Európát.

2002-ben sem Tárnokon, sem a megyében nem kaptam helyet a képviselő testületben. Két éven át a feltöltődés, a pihenés időszaka következett.

2004-ben felkérést kaptam a Fidesz részéről, hogy szervezzem meg a Vállalkozók Pártját az FKGP volt tagjaiból, akik valamelyik ágazatban vállalkozók. Három hónap alatt, felállítottam a VP Pest Megyei szervezetét nyolc alapszervezettel. A megyei választmány Pest Megyei elnökké választott.

2006-ban ismét kellő számú szavazatot kaptam a tárnoki képviselőségre, valamint a képviselő testület alpolgármesternek választott. Eközben Pest Megyei Közgyűlési tag lettem, és a Közgyűlés megbízott a Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottság vezetésével. Ebben a négy évben dolgozta ki a Bizottságom a Pest Megyei Hulladékgazdálkodási szabályzatot, amelyet a Közgyűlés 76 igennel 4 tartózkodással fogadott el. Négy éven át tanultam a hulladékhoz kötődő, ma érvényben lévő törvényeket és a hulladékhoz kapcsolódó technológiákat.

2010-ben Tárnokon a második legtöbb szavazattal bizalmat kaptam a Tárnokon élő választóktól. A képviselőtársaim bizalmából, ismét az alpolgármesteri feladatok ellátására adtak megbízást.

Köszönettel tartozom a Tárnokon élő embereknek, mert életemben két kitüntetést vehettem át, lakossági javaslatok és jelölések révén. Az első kitüntetés szakmai elismerés volt, amelyet 1981-ben P. Feri Bácsi a Kossuth utcából a Művelődési Házban megtartott Áfész Közgyűlésén javasolt telt ház előtt, az akkori Elnöknek. A javaslata alapján a Vendéglátás Kiváló dolgozói címmel tüntettek ki, amiért a kocsmából éttermet alakítottam ki, továbbá amiért biztosított volt a kitűnő ellátás. Családom tagjaival dolgoztam ekkor a Malom Büfében.  A második kitüntetést szintén a lakosság javasolta a közéletben eltöltött 25 évi munkámért. A jelölést és a díszpolgári kitüntetést ez úton is köszönöm Mindenkinek.

Az elmúlt években a rám bízott és elvégzett feladatokból, rengeteg elméleti és gyakorlati tapasztalatot szereztem, valamint kapcsolati tőkét építettem ki, amit a jövőben szeretnék az önkormányzati feladatok végrehajtásában hasznosítani. Szeretném a 2010-ben elkezdett képviselői munkát folytatni, hogy az általam ígért munkahelyek valóban megszülethessenek. Az előkészítő munkát már befejeztem, de a végrehajtási szakasz még hátra van. Ennek a munkának befejezéséhez kérem az Ön – Önök bizalmát és szavazatát. Az önkormányzati évek számomra bebizonyították, hogy a hatékony és eredményes munka alapvető feltétele a jó csapat és a jó csapatvezetés. Az eltelt négy évben történt fejlesztések, a közvagyon értékének megóvása és gyarapítása látható és bizonyítható tény. Ebben a csapatban szeretnék továbbra is dolgozni. Az OTVSZ Egyesület polgármestere és képviselői a 2010-ben vállalt feladatait rendre teljesítette, sőt több feladatkört is túlteljesített. A 2014-ben, az önkormányzati választásra meghirdetett célokat az OTVSZ jelöltjeivel elérheti Tárnok. Mi már két ciklusban bizonyítottunk! Szeretnénk a munkát folytatni az OTVSZ jelöltjeivel.

Tisztelt Tárnokiak!

Köszönöm az eddigi bizalmukat és remélem, hogy méltónak tartják a további képviseletre az OTVSZ jelöltjeit, köztük engem is.

 

Tisztelettel: Radics Ernő           

 

szerda, 16 július 2014 09:57

Szolnoki Gábor a Fidesz-KDNP-OTVSZ polgármesterjelöltje

Written by

A Fidesz-KDNP-OTVSZ választási szövetség megválasztotta polgármester illetve képviselő jelöltjeit a 2014-es önkormányzati választásokra. Lapunk hasábjain már megismerhették jelöltjeinket, akik most honlapunkon is bemutatkoznak.

Az OTVSZ Egyesületről:


Egyesületünk, az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) összefogja mindazt a sok tervet és gondolatot, amit a jó szándék és az okos, tervező településpolitika alkotni tud,  és ezt Tárnok fejlesztésére fordítja. Biztosítja az önkormányzati munka tervezhetőségét, folyamatosságát, kiszámíthatóságát, a nyugalmat.

Az egyesület nevében, szellemiségében a legfontosabb szó a szövetség, ami emberek szövetségét jelenti. A szövetség ugyanis sokkal több, mint egy pártprogram, több mint egy száraz településpolitikai anyag. Ez a tárnoki közösség megfelelője, azé a közösségé, amely sokféle gondolatot képes közös nevezőre hozni. Ez pedig alapvető feltétele a jó képviselői munkának.

Természetesen szövetségünk alapgondolataiban vannak határok is. Sokszor hallani politikusok szájából, hogy még az ördöggel is összefognának valami érdekében. Nos, megnyugtatok mindenkit mi nem fogunk össze az ördöggel, viszont továbbra is következetesen kiállunk a korrupciómentes közéletért. Ellenben összefogunk az emberekkel, eddigi munkáinkon, terveinken keresztül Tárnok lakosságával. Egy erős képviselő testület érdekében pedig azokkal, akik képviselőként dolgozni és tenni képesek Tárnokért, és ezt a munkát egy csapat tagjaként képzelik el.

Programunk alapja: a tervezhetőség, a biztonság, a folytonosság és a nyugalom. 

Tervezhető jövőkép Tárnoknak, egy lendületesen fejlődő településnek Budapest szomszédságában. Biztonságos fejlődés, ami jól kezeli Tárnok természeti és kulturális örökségeit, hagyományait, védi lakóit és értékeit valamint lehetőséget ad minden betelepülő embernek tárnokivá válni. Folytonosság a településvezetésben, az elkészített tervek, a megnyert pályázatok megvalósításában. Nyugalom a közéletben és a politikában, valamint a civil kezdeményezések erősítése.

Polgármesterünkkel és képviselőinkkel 2006-óta vezetjük településünket, büszkék vagyunk arra, hogy ez alatt a nyolc év alatt Tárnok történetében példa nélküli értékű és mértékű fejlesztések valósultak meg, programjaink szerint pedig lendületes fejlődésnek indult a civil társadalom a sport, a kultúra, a hagyományőrzés, valamint a közbiztonság területén is.

2010 októbere óta az új testület képviselőinek száma 13-ról nyolcra csökkent, az elvégzendő feladat azonban nem lett kevesebb. Ez több munkát és nagyobb felelősséget ró minden képviselőre.

Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség választási programjának alapjai:

Célunk egy döntésképes, határozott képviselő testület alakítása, ahol az erősödő civil háttér adja a döntések társadalmi-szakmai alapját. Alapvető feladatunknak tekintjük a korrupciómentes közélet megtartását, a közbiztonság javítását, az erős környezetvédelmi munkát és a civil élet erősítését. A társadalmi háttér fontos pilléreként számítunk a tárnoki egyházközségek munkájára. Továbbra is fenn akarjuk tartani a tárnoki emberek összefogását, egy erős szakmai vezetésű intézményrendszer segítségével, ahol fiatalok – öregek, őslakosok – betelepültek egy cél érdekében képesek tenni: Tárnok emberi léptékű, de európai színvonalú felemelkedéséért, önálló, minden lakosának büszkeséget jelentő arculatának megteremtéséért.

 

Polgármester-jelöltünk a Fidesz-KDNP-OTVSZ támogatásával: Szolnoki Gábor

 

 

Önéletrajz:

Szolnoki Gábor
06 20 573 2392
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.facebook.com/gabor.szolnoki.98

1962-ben születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskolában végeztem, ahol 1981-ben érettségiztem, illetve középfokú növénytermesztő-és állattenyésztő képesítést szereztem. 1982-ben másfél éves sorkatonai szolgálatra vonultam be Ercsibe. 1984-ben gépjármű vezető gyakorlati szakoktatói képesítést szereztem. 

22 évesen egy kertépítéssel foglalkozó cég munkatársa lettem, majd biztonsági őrként helyezkedtem el. Akkori mindennapjaimban nagy szerepet kapott a kutyákkal való foglalkozás, ennek kapcsán hat éven keresztül egy országos hatáskörű egyesületi szakosztály elnöke voltam. Feladatom volt rendezvények szervezése, támogatók felkutatása, szakmai kiadványok és újságok szerkesztése valamint az iskolavezetés. 

1994-től a kereskedelmi pályára léptem és egy osztrák tulajdonú élelmiszeripari cég munkatársa lettem. A vállalatnál területi képviselőként kezdtem, nyolc év után pedig kineveztek Business Unit Managernek (Üzleti Csoportvezetőnek). Beosztottaimmal együtt kiemelt feladatom volt a cég Nyugat-magyarországi forgalmának ellenőrzése és megvalósítása, a fontos partnerekkel való kapcsolattartás (Metro, Spar, Coop) és a rám osztott mintegy másfél milliárd forintos forgalmi terv megvalósítása. További kedves feladatom volt egy speciális termékünk, a Baba víz közönség kapcsolati előadójaként nagyobb konferenciákon szakmai előadások szervezése és megtartása orvosok, szülésznők, védőnők részére. 

1989-ben Budapestről költöztem Tárnokra, néhány évvel az első házasságom felbomlása után. 1992-ben megnősültem, feleségem Dobos Erika, aki két leány és három fiúgyermekünknek adott életet, előző kapcsolatomból pedig egy fiam született.

1997-98-ban kezdtem részt venni a tárnoki közélet alakításában. Elsőként szűkebb lakókörnyezetem gondjaival, kéréseivel fordultam önkormányzatunk felé, majd egyre szélesebb távlatban tárult föl előttem lakókörnyezetem állapota és lehetőségei. Tekintettel arra, hogy dinamikusan fejlődő és az emberek nagy többsége által ismert és elfogadott társadalmi szervezet nem volt Tárnokon, több cselekvő emberrel 2003-ban megalakítottuk a Tárnoki Fidesz szervezetet. Ez segített bennünket abban, hogy javaslatainkra hivatalosan is felfigyeljenek. Három év kemény munkájával sikerült elérnünk, hogy Tárnok lakossága hozzájutott információinkhoz, illetve elindult egy társadalmi párbeszéd jövőnk alakításának lehetőségéről. 

Felmérve az elvárásokat és a lehetőségeket, megalakítottuk az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesületet, hogy szakítva a rossz hagyományokkal, össze fogjuk a településért tenni akaró embereket, bevonva minden segítő szándékot és akaratot. Közvetlen célként határoztuk el, hogy élére állunk annak a demokratikus folyamatnak, ami a mai, lendületesen változó kor igényeihez igazítja az önkormányzati munkát. Erőteljes gondolatként fogalmazódott meg bennünk, hogy bővítjük a tárnoki civil szervezetek körét, mert ezek szakértő tagjai adják egy önkormányzat demokratikusan végzett szakmai munkájának alapját. Kimondtuk, hogy új, nyitott, az azonosságot és a különbséget egyformán elfogadó képviselőkre van szüksége Tárnoknak. Olyan emberekre, akik tisztelik Tárnok múltját, élik jelenét és bízva tervezik jövőjét.

2006. október 1-én polgármesterré választottak, és a Fidesz-KDNP - Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) valamennyi jelöltje képviselői mandátumot szerzett. Hálát adok az Istennek ezért az eredményért köszönettel tartozom minden választó bizalmáért. Külön adománya volt munkámnak, hogy 2007-től elindíthattam településünk térségi szintű felemelkedését is, több szakmai és kulturális eseménnyel a megye, az ország figyelmét településünkre irányítva. Azonban a választott tisztség további lehetőségeket is adott. Az Érdi Többcélú Kistérségi Társulás elnökeként, a Budapesti Agglomerációs Kistérségi Egyeztető Fórum, az Érdi Kistérség Területfejlesztési Tanácsa, az Érd Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, a térség Helyi Védelmi Bizottságának tagjaként a régió fejlődését segítve erősen képviselhetem Tárnok érdekeit. 2010-ben a helyi római katolikus egyházközség képviselő testületének tagjai közé választottak. E tisztségeket részben hivatalból, részben társadalmi megbízatásként látom el ma is. Több helyi egyesületnek vagyok rendes illetve támogató tagja, munkámmal, energiámmal és anyagiakkal segítve a lehető legtöbb civil kezdeményezést. 

2010. október 6-án ismét polgármesterré választottak, a Fidesz-KDNP - Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) pedig megőrizte többségét. Számomra nem tűnik ismétlésnek: Hálát adok az Istennek ezért az eredményért és most is köszönettel tartozom minden választó bizalmáért. Az október 14-i alakuló ülésen megerősítettem: továbbra is elkötelezett híve vagyok annak, hogy visszatérjen és megszilárduljon az emberek bizalma a politikai vezetőkben, munkámat ennek szellemében végeztem és végzem a jövőben is.

Polgármesteri céljaim alapján továbbra is biztosítani akarom közéletünk korrupciómentességét, a megfelelő érdekegyeztetéseken keresztül képviselő testületünk döntésképességét, a polgármesteri hivatal és intézményeink működését, a civil szervezetek támogatását, a folytonosságot és a folyamatosságot valamint a kiszámíthatóságot az önkormányzati munka területén. 

szerda, 16 július 2014 07:39

Fidelitas alakult Tárnokon

Written by

Szalai Ferenc vagyok, politológus, a 2014-es önkormányzati választás FIDESZ-KDNP-OTVSZ képviselőjelöltje Tárnokon. A tavaszi választások előtt a tárnoki kampánymunkám során azt tapasztaltam, hogy nagyon sok fiatal örömteli fogadtatással kezdett velem baráti párbeszédet településünk kapcsán.  

Úgy éreztem: ideje acélos támogatást nyújtani az elért sikerek megvédése érdekében, így megszerveztem, és 2014. július 14-én létrehoztam a tárnoki Fidelitas szervezetet, a Fidesz társszervezetét, amelynek tagjai az alakuló ülésén elnökké választottak. Összesen 9-en vagyunk, kezdetnek...

Az alakuló ülésen jelen volt Szolnoki Gábor polgármester, Vincze Géza országos alelnök, valamint Földvári László vk. koordinátor.  

Tárnokon elsőként ifjúságpolitikai szemmel, ifjúságpolitikai stratégiával, ötletekkel, és programokkal hivatalosan is segítjük a helyi Fidesz alapszervezet munkáját, a helyi vezetést, és természetesen országgyűlési képviselőnk, Dr. Aradszki András munkáját. Támogatjuk továbbá a kormány munkáját, a kampányban pedig természetesen aktívan veszünk részt, azt fiatalos munkavégzéssel frissítjük fel.

Közösség nélkül nincs életerős egység, ifjúság nélkül nincs ifjúságpolitika. A Fidelitas kiáll a fiatalokat is támogató intézkedésekért. A közös ünnepek, munkák, a kulturális programok várják, hogy mi is részt vegyünk rajtuk.

Szeretném, ha ez a csapat bővülne, és Érden is hasonló fejlődés indulna meg. Meg kell mutatnunk, hogy érdemes hazánkban maradni, Tárnokon is megérdemelt élni. Mi igyekszünk elmondani a fiatalok számára miért fontos, hogy elmenjenek szavazni, és hogy voksukat a FIDESZ-KDNP-re adják le. A fiatalok közösségépítése mostantól hivatalosan is elkezdődött. A családalapítás, otthonteremtés, munkahelyteremtés, vagyis a jövőnk a mi közös ügyünk, ezen a területen közösen kell derülátó, optimista eredményeket elérnünk.

 

 

Hajrá Magyarország, hajrá Tárnok!

 

 

 Szalai Ferenc
politológus
(Fidelitas csoportelnök)

2. oldal / 2
porn