szombat, 08 március 2014 00:00

Tárnokról

Az Újság és a Fórum története:

 

2003-ban indult útnak a Jobbítani című újság, amely az „Összefogás lapja” néven futott. Három község adta ki, felvállalva Sóskút, Pusztazámor és Tárnok lakóinak helyi ügyeiről való tájékoztatását. 2006 tavaszán lehetőségünk nyílt saját kézbe venni az újság kiadását és tárnoki lapként megjelenni. Ezzel egyidőben a lap címe is megváltozott. Nos, miért volt szükség erre a változásra? A Jobbítani című újságot három község közösen adta ki, három településről szólva. Mi, a lap részesei, a Tárnoki Tükör szerkesztői régóta gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk újságunkat sűrűbben megjelentetni. A gondolatot tett követte, megteremtettük a lap kiadásának feltételeit, meghatároztuk az új nevet, tartalmat és kiadtuk új újságunkat.

A lap alapvető célkitűzése: gondolataink, értékrendünk, elképzeléseink megjelenítése, valamint legalább kétpólusú helyi kommunikáció megteremtése.

Ezzel egyidejűleg elindítottuk internetes fórumunkat Jobbítani néven, megteremtve ezzel az online véleménycsere lehetőségét. 2006. október 1-jén az Otthon Tárnokon Választási Szövetség önkormányzati választást nyert Tárnokon, ettől a pillanattól kezdve pedig a fórum és az újság is új szerepkörbe került. Az interneten megjelent fórum szerepét átvették az önkormányzati lakossági fórumok és egyeztetések, önkormányzati sajtó, hivatali levelezések és információcsere stb., melyek most már a választások eredményeként biztosították gondolataink, értékrendünk, elképzeléseink közvetítését. Az Otthon Tárnokon tartalma is ezzel egyidőben változott. Tekintettel arra, hogy keresztény, konzervatív lapként vagyunk jelen a sajtóban elsősorban a társadalom általános politikai kérdései kerültek előtérbe. A helyi ügyek képviselete átkerült az önkormányzat sajtójához. Nagyon fontos kiemelni, hogy az újság fenntartását emberek tucatjai segítették anyagilag, erkölcsileg és két kezük munkájával, ezzel lehetővé téve, hogy a lap ingyenesen eljusson minden tárnoki háztartásba. Ez úton is szeretnénk nekik megköszönni értékes segítségüket. 

Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) szerepe és feladata:

Az OTVSZ a 2006-os önkormányzati választások idején jött létre, ismertetőjében megfogalmazva azzal a céllal, hogy :

          támogassa az ember méltóságán és felelősségvállalásán alapuló polgári közösség megszilárdulását Tárnokon és a környező településeken;

        elősegítse a közéletben a családok megerősítését, a munka becsületét, a tudáshoz való hozzájutás egyenlő lehetőségét, az egyéni és közösségi jogainkat biztosító rendet, valamint a nemzet összetartó erejének növelését, a hagyományok és a keresztény értékrend megerősítését szolgáló döntések meghozatalát;

        erősítse a szabadság és joguralom jegyében működő demokrácia, illetve a jövő nemzedékek érdekeit is figyelembe vevő közjó által korlátozott magántulajdonon alapuló gazdaság intézményeit;

        biztosítsa tagjai számára a közös értékeken nyugvó közéleti szerepvállalás lehetőségét.

Fontos szerepet kapott megjelenítésünkben a szövetség címere, olyan megjelenést választottunk, amely kifejezésre juttatja ragaszkodásunkat lakóhelyünkhöz. A választás után ellenzékből vezető szerepet kaptunk településünk életének irányításában, ezzel pedig a Szövetség teljesítette elsődleges feladatát.

Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület:

2008. őszén további változás mellett döntöttünk. Megalakítottuk az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesületet, melynek alapvető célja volt olyan szövetség megvalósítása, ahol az OTVSZ értékrendjét, céljait elfogadó, azt támogató civil és egyéb társadalmi szervezetek, magánszemélyek közösen képviselik érdekeiket, értékrendjüket az egyesület közreműködésével.

Az egyesület társadalmi elődjével szemben már az önkormányzati munka folyamatosságára koncentrál. A településsel szembeni elkötelezettségünk szerint nem ciklusokban gondolkodunk, hanem évtizedes távlatokban. Fontos feladatunknak tekintjük a 2006. őszén megindult szemléletváltás megerősítését, a helyi társadalom állandó értékek mentén történő szervezését, a távlatokban való gondolkodást, a fegyelmezett munkát, a civil társadalom erősítését. E célok érdekében egyesületünk keretei között is tevékeny munkát végzünk.

Az ország helyzetét vizsgálva kimondhatjuk, a társadalmi megújulás már elkerülhetetlen. A félreértett, félre értelmezett rendszerváltás óta elvesztegetett két évtized bizonyította, hogy a régi rendszer politikai, társadalmi örökösei nem képesek a társadalom megújítására. Magyarország erkölcsi –, politikai – és gazdasági helyzete ma rosszabb állapotban van, mint a rendszerváltáskor.

Helyi szinten feladatunknak tekintjük a valódi rendszerváltás megvalósítását, ahol egy társadalmi közösségen belül az egyéni érdekekkel szemben sokkal erősebb hangsúlyt kap a közösségi érdek, a rövid távú gondolkodás helyett a távlati gondolat, az egyéni boldogulás érdeke pedig nem előzi meg a közösség érdekeit.

Következő fejezet: 2010. október 3-tól

Az OTVSZ Egyesület a 2010-es önkormányzati választáson jól szerepelt, a választáson meggyőző és érvényes eredmény született, ezzel lehetőséget kaptunk a további munkára. A törvényi változások értelmében tizenháromról nyolcra csökkent a képviselők száma, a választáson végül a polgármesteri tisztséget és további hat képviselői helyet szereztünk.

Annak ellenére őriztük meg négy évvel ezelőtti támogatottságunkat, hogy az önkormányzati választások történetében először fordult elő Tárnokon négy polgármester-jelölt illetve négy csapat megmérettetése. A választás eredménye bizonyítja, hogy a többség által támogatható programot, az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) tudta a lakosság elé tárni.

A 2006-os választás után a keresztény-konzervatív-polgári értékrend tárnoki képviselőiként azt a célt fogalmaztuk meg, hogy gyökeret kell eresztenünk, erősen kell megkapaszkodnunk  a tárnoki földben. Ez az időszak lezárult, 2010-ben megkezdődhetett a növekedés, továbbá értékrendünk megszilárdítása és annak olyan tényezővé tétele, amelyet a jövőben nem lehet megkerülni a tárnoki közélet alakításakor. 

2014. október 12-én újabb fejezet nyílt egyesületünk életében.

Egyesületünk az önkormányzati választáson ismét jól szerepelt, egyben történelmet írt a tárnoki választások tekintetében. A rendszerváltás óta az első jelölőszervezet lettünk, ami jelöltjeivel harmadszor is eredményes lett. Támogatottságunk változatlan volt, a polgármesteri tisztséget és újra hat képviselői mandátumot szereztünk a kilenctagú testületben.

Kevés izgalmasabb, izgatottabb időszak volt településünk életében, mint a 2014-es esztendő. A település történetének legnagyobb közműberuházása befejeződött, a közéletben pedig három választás (országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati), és az azzal járó, szinte egész évben zajló kampány történései határozták meg sokunk hétköznapjait. 

Úgy tűnik, helyben most nyugalmasabb időszak elé nézünk.  A helyi választási kampányban megnyilvánuló külső, szélsőséges magatartások és cselekvések a rendszerváltás óta először közelítették valóban egymás felé a helyi társadalmi-politikai erőket. A választások eredményeként nem történt törés, megakadás a településfejlesztés kérdéseiben. Mindezek pedig jó alapot adnak az összefogásra, a szélsőségektől mentes őszinte beszédre és kapcsolatra. Ahogy négy évvel ezelőtt megfogalmaztuk, igaz ma is, minden ember munkájára, szakértelmére számítunk a jövőben is, akik településünk érdekében tenni akarnak. Az embereket a tetteik alapján kell megítélni, aki segítő tagja akar lenni a települést vezető csapatnak, a lakók közösségének, annak szükség van a munkájára. Kiemelt figyelemmel fordulunk mindenki felé, akik a közös megoldásokban érdekeltek, de elutasítunk minden olyan megközelítést, ami a problémákat nem megoldani, csupán használni akarja valamire.

Az elmúlt évek nagy munkái, a három választás próbára tette közösségünket. Nehéz időszak volt ez, de ma már látszik, hogy közösségünk megerősödve került ki belőle.  Az előrelépéshez nélkülözhetetlen sok-sok vita vagy véleménykülönbség ellenére megmutattuk, hogy számunkra fontosabb az, ami összeköt, annál, ami szétválaszt. 

Szeretnénk megköszönni az elmúlt években megfogalmazott észrevételeiket, javaslataikat és kritikáikat, a jövőben is számitok ezekre, akár napi szinten is, mert együtt mindig többre vagyunk képesek, mint külön-külön.

 

Várunk egyesületünk soraiba minden olyan embert, aki e célokért tenni akar, várunk támogatóink közé minden olyan embert, aki segíteni szeretné ezt a munkát!

Az alábbiakban egyesületünk Alapszabályát olvashatják, az után pedig megtalálják belépési nyomtatványunkat.

Egyesületünk elnöke: 

Szolnoki Gábor polgármester

Egyesületünk elnökhelyettese: 

Radics Ernő alpolgármester, a Pest Megyei Közgyűlés tagja, a Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottság elnöke

Egyesületünk titkára:

Jelencsik József, a Település Üzemeltetési Iroda munkatársa

Egyesületünk pénzügyi vezetője: 

Dr. Zsigmond Réka, önkormányzati képviselő, az önkormányzat Sport-Ifjúsági és Szabadidő Bizottságának elnöke.

Egyesületünk postacíme: 

2461 Tárnok, Pf..: 97

e-mail cím: egyesü Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület   

Alapszabály

Az „Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület”  alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő §-ai alapján, a mai napon az Egyesület Egységes Szerkezetű Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el:

1.§ Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület

(2) Az Egyesület rövid neve: OTVSZ

(3) Az Egyesület székhelye: 2461 Tárnok Tabán u. 28.

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(5) Az Egyesület jogi személy

2.§ Az Egyesület célja

Az önkormányzati választásokon polgármesterjelölt és képviselő jelöltek állítása. Olyan szövetség megvalósítása, ahol az OTVSZ értékrendjét, céljait elfogadó, azt támogató civil és egyéb társadalmi szervezetek, magánszemélyek közösen képviselik érdekeiket, értékrendjüket az egyesület közreműködésével.  Az országgyűlési választásokon az OTVSZ értékrendjét képviselő jelölt támogatása. Fenntartani és kiadni az egyesület újságját.

Összefogni azokat a személyeket, civil szervezeteket, akik (amelyek):

1)       fellépnek a magyar kultúra (irodalom, művészetek, tudomány) megóvása, védelme, fejlesztése érdekében;

2)      támogatják a helyi szokások, hagyományok ápolását;

3)      a közösségi célok megvalósítására törekszenek;

4)      részt vállalnak az egyesület működésében, közvetve vagy közvetlenül, tevőlegesen támogatják azt;

5)      részt vesznek nemzeti ünnepeink (március 15, augusztus 20, október 23) megünneplésében;

6)      a magyar nemzet érdekében, és a globalizmus káros hatásainak kivédésén fáradoznak;

7)      akik fellépnek környezetük tönkretétele ellen;

8)      a helyi civil társadalom közéleti részvételét támogatják;

9)      embertársaikat tiszteletben tartják, az elesetteket gyámolítják;

10)  a társadalom megújítását a keresztény, keresztyén erkölcsi tanítás alapján tartják elfogadhatónak;

11)    fellépnek a sajtószabadság védelmében.

3.§ Az Egyesület tagjai, pártoló tagjai -a továbbiakban: tagok -

(1) Az Egyesület tagja lehet az a nagykorú természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.  A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(2) A tagok felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem  Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag” kifejezést.

A pártoló tagokra ugyanazon rendelkezések vannak érvényben, azonban a közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkeznek és tagdíjfizetési kötelezettségük a tagokétól eltér.  

(6) Az egyesületi tagság megszűnik: 

1)       a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével;

2)      a kilépés írásbeli bejelentésével;

3)      kizárással;

4)      ha az Egyesület megszűnik.

(7) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

(8) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra sem fizette be illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. Nem zárható ki a szavazati joga a tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tagnak.

(9) A tiszteletbeli tagi címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

(10) A 3.§. (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárásról illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére.

4.§ Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Egyesület tagja jogosult: 

1./  részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

2./ a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni, A pártoló tagnak szavazati joga nincsen.

3./  a természetes személy tagok a pártoló tagok kivételével választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.

(2) Az Egyesület tagja köteles: 

1./ az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

2./  az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

3./ a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.  

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§ Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).

(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

6.§ A Közgyűlés

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni. Rendkívüli Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, a tagok egyharmadának kérelmére pedig akkor, ha írásban, az ok és indok megjelölésével kérik.

(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a)      az Alapszabály megállapítása, módosítása,

b)      az éves költségvetés meghatározása,

c)       az Elnök éves beszámolójának elfogadása,

d)      az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,

e)      az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása.

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) pontok, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.

(8) A közgyűlés a személyi döntések (e. pont: az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása) kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni vagy addig kell ismételni a szavazást, ameddig a kellő támogató többség ki nem alakul.

7.§ Az Elnökség

(1) Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választja. Az Elnökséget az Elnök, az Elnökhelyettes és a Pénzügyi vezető együttesen alkotja.

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. A három tagú elnökség akkor határozatképes, ha azon mindkét elnökségi tag és az elnök is jelen van. Az elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza. 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

1)       az éves tagdíj mértékének meghatározása ; 

2)      az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala;

3)      az ügyrend elfogadása;

4)      az etikai szabályok elfogadása; 

5)      tagfelvétel jóváhagyása;

6)      az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására;

i)  döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(6) Az elnökségi tagság megszűnik a tag halálával vagy lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.

8.§ Az Elnök

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 

1./ az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése;

2./ a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett;

3./ a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása;

4./ az elnökségi ülések előkészítése és levezetése;

5./ az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt;

6./ éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése.

9.§ Az Egyesület titkára

(1) Az Titkár a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 év időtartamra választott tisztségviselő, aki az Elnök valamint az Elnökség megbízásából tevékenykedik.

(2) A Titkár hatásköre és feladatai: 

1./ az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható;

2./ a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése;

3./ amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.

10.§ Az Egyesület működése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből gazdálkodik.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg. A tagok tagdíjbefizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok és pártoló tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

(5) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését elősegítendő módonfolytathat.

(6) Az Egyesület működése felett az ügyészség (a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészség illetékességét az Egyesület székhelye szerint állapítja meg) gyakorol törvényességi felügyeletet. 

11.§ Az Egyesület képviselete

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnökség 3 tagja közül bármely kettő tag együttesen jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a két személy kizárólag együttesen gyakorolhatja.

12.§ Az Egyesület megszűnése

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését kimondja.

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. 

13.§ Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Tárnokon, 2008. október 08. napján tartott  Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.

(3) Az Egyesület Alapszabályát a Pest Megyei Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a hiánypótlásokkal együtt benyújtja.

Kelt: Tárnok, 2009. január 29.

Szolnoki Gábor elnök 

 

Egyesületi tag felvételi kérelme

Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) Alapszabályának 3. § (1) bekezdése szerint az Egyesület tagja lehet az a nagykorú természetes személy vagy szervezet, aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell arról, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az Alapszabály 4. § (2) bekezdése szerint (2) Az Egyesület tagja köteles az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, és a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.

 

 

 

Tagjelölt neve:                     ...................

 

Leánykori neve:                  ...................

 

Születési hely és idő:         ...................

 

Édesanyja neve:                 ...................

 

szig. szám:                            ...................

 

lakcím:                                   .................. szám alatti lakos felvételemet kérem az 

 

Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület- be. 

Kijelentem, hogy az hogy az Egyesület létesítő okiratát ismerem és az Egyesület Alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magamra nézve kötelezőnek fogadom el.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy nagykorú magyar állampolgár vagyok, a közügyek gyakorlásától nem vagyok eltiltva, és kötelezettséget vállalok a tagdíj megfizetésére. 

Kelt::...............

 

.............................. év..........................hó...............................nap

 

 

 

.......................................

tagjelölt aláírása

 

x A kitöltött és aláírt tagfelvételi kérelmet az Egyesület postacímére kell küldeni!

2461 Tárnok, Pf.: 97.

 

 

 

Read 9298 times Last modified on kedd, 13 január 2015 10:42
More in this category: « Impresszum Partnereink »
porn